Platby p2p prostřednictvím infrastruktury IoT
 
 
 
uPlexa
Anonymita a elektronické obchodování prostřednictvím IoT
Motivujeme k využití masivní výpočetní kapacity ekosystému zařízení IoT pro zprovoznění blockchainové infrastruktury anonymních plateb.
 
Naše vize…
Naše vize…

Krok 1: Vytvoření neutrálního rozhraní pro těžení na zařízeních IoT


uPlexa zamýšlí využít více než 8,4 miliardy již nasazených zařízení IoT k provozování své sítě.
Roku 2020 bude v celém světě provozováno více než 20 miliard zařízení IoT. Zdroj: ZDNet

Těžištěm systému uPlexa jsou funkce umožňující těžení bloků na zařízeních IoT k podpoře provozu sítě a zpracování transakcí.
uPlexa používá upravenou verzi algoritmu CryptoNote k posílení ziskovosti těžení na zařízeních IoT a zároveň k ochraně před používáním specializovaných zařízení ASIC v zájmu decentralizace těžby.

Představte si, že každý chytrý spotřebič ve vaší domácnosti může generovat finanční prostředky postačující ke hrazení podstatné části poplatků za spotřebu elektrické energie použitím určité části nevyužívané výpočetní kapacity. V rozvojových zemích to může být velmi významný faktor. Zejména v jihovýchodní Asii lze taková zařízení nakoupit levně či levněji, ale jejich provoz je nákladný.

V některých asijských regionech není výjimkou, pokud lidé utrácí více než 20 % svého příjmu za elektřinu.

Krok 2: Vytvoření platforem a prostředků pro utrácení


Součástí naší vize je vytvořit vedle systému uPlexa různé platformy, jež umožní uskutečnění jeho priorit: rychlost, soukromí, nevysledovatelnost a neutralita.
Naše první platforma se zaměří na elektronické obchodování (odvětví s objemem přesahujícím 22 biliónu dolarů)

Uživatelé s finančními prostředky uPlexa ve svých peněženkách samozřejmě potřebují možnost si za tyto prostředky něco koupit. Proto kromě skvělého zabezpečení a anonymity IoT budeme budovat a se systémem uPlexa integrovat platformu anonymního elektronického obchodování.

Členové našeho týmu mají důvěrrné zkušenosti z odvětví elektronického obchodování a věnovali značné úsilí vlastní orientaci v kladech a záporech různých používaných platforem elektronického obchodování. Naším cílem je vytvoření optimalizovatelných prodejních prostředí, které jsou kromě podpory různých kryptoměn včetně uPlexa bezplatné až do momentu dosažení minimální ziskovosti.

Systém uPlexa bude disponovat modelem externích transakcí (tj. transakcí mimo blockchain), který nazýváme zkratkou NGZM (Near-Zero Congestion Model - model téměř bez zahlcení) a který bude poskytovat rozhraní API pro podniky a provozovatele webů ke zpracování transakcí mimo blockchain s použitím mincí uPlexa přidělovaných koncovým uživatelům.

Krok 3: Navázání partnerství za účelem zavádění anonymního hrazení služeb


Dalším z hlavních cílů projektu uPlexa je navázání partnerství s poskytovateli informačních služeb za účelem anonymizace hrazení služeb prostřednictvím sítě uPlexa.

Motivací anonymního hrazení služeb je skutečnost, že poskytovatel služby není schopen předávat ani prodávat údaje o vás dalším společnostem či státním orgánům, aniž by věděl, kdo vlastně jste nebo kdo provádí platby a/nebo přistupuje k vašemu účtu.To může pomoci zmírnit nebezpečí soustavného působení státní špionáže a hackerů a optimalizovat vaši provozní bezpečnost.

Dalším krokem na poli ochrany soukromí fyzických osob bude používání systému uPlexa pro hrazení poplatků za telefon, internet a další informační služby.
Exchange Listings at:uPlexa poskytuje…
Bezpečný platební systém typu peer-to-peer umožňující hrazení nákladů spojených s vašimi službami a zařízeními IoTA
 
Těžba na zařízeních IoT
Silný důraz na trvale ziskové těžení na více než 8,4 miliardách zařízení IoT, jež systému uPlexa umožní stát se vůbec nejdecentralizovanější měnou na světě
 
V blockchainu a mimo něj
Zmírnění problému zahlcování kapacity sítě podporou interních a externích transakcí
 
Anonymita uživatelů
uPlexa poskytuje extrémní stupeň anonymity prostřednictvím upravéného algoritmu CryptoNight. Všechny transakce jsou soukromé a nesledovatelné.
 
Rychlost a výkon
Okamžité transakce s téměr nulovým zahlcováním sítě díky použití původního modelu uPlexa NZGM. Odlehčený blockchain se dvojminutovou dobou bloku.
 
Provozní bezpečnost
PRISM je jedním z čady vládami vyvinutých špionážních programů určených ke sledování široké veřejnosti. Jedním z našich úkolů je poskytovat anonymní platební služby, jež uživatelům umožní placení účtů za telefon a dalších služeb IoT.
 
Bezpečnost
Jednotlivé transakce jsou zabezpečeny důkladnou kryptografií a šíří se globální konsenzuální sítí p2p. Náš tým vynakládá delší čas na hloubkové kontroly našeho kódu než na jeho zápis.
 
Elektronické obchodování založené na potenciálu IoT
Plaťte za služby a produkty a získávejte kredity využitím výpočetní kapacity vlastních zařízení IoT.
 
Open Source
Náš projekt absolvoval testovací fázi těžení a výsledkem je vysoce efektivní blockchain uPlexa. Úložiště našeho kódu máte k dispozici zde: github.com
Náklady a odměny…
Tým uPlexa nebude pořádat tzv. počáteční nabídku platidla ("Initial Coin Offering", ICO). Místo toho připravil široké spektrum odměn.
Předběžně vytěžený fond ve výši 7 % celkové emise (tzv. "premine")

Projekt uPlexa používá předběžně vytěžený fond ve výši 7 % celkové emise k průběžné podpoře své rozsáhlé infrastruktury, odměn (bouties), kolektivních darů (airdrops) a pracovního úsilí členů týmu. Nehodláme pořádat počáteční nabídku platidla (Inicial Coin Offering - ICO), neboť věříme, že není správné dávat cenovku na projekt dříve, než bude společensky prospěšný.

Odměny a tým

Veškeré odměny budou vypláceny ve měně uPlexa. Totéž platí i pro členy týmu.

Odměna za získání partnera

Tato odměna bude udělována osobám, které nám pohohou získat ke spolupráci různé partnery, například poskytovatele služeb IoT, k využití plného potenciálu projektu uPlexa.

Odměna za odhalení chyby

Tato odměna bude udělována osobám, které identifikují středně závažné a závažné chyby v systému uPlexa či v jeho platformách.

Překladatelská odměna

Tato odměna bude udělována osobám, které poskytnou jazykový překlad webových stránek a další dokumentace (zejména dokument White paper).